Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics  ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken

Particulieren

Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

+32 (0)9 298 02 56

Vergunning FOD Ministerie van Binnenlandse zaken 14.1801.10 - GCFE gecertificeerd Digitaal Forensisch Onderzoek

Bedrijfsrecherche
Pre-emploment screening - CV-fraude - Antecendentenonderzoek

Pre-employment screening - Antecedentenonderzoek - CV-onderderzoek

 

Bij de aanwerving van kaderpersoneel of werknemers in een sleutelpositie of met integriteitsgevoelige functie binnen uw onderneming, wenst U het risico te beperken en eventuele feiten die nadelig zijn voor uw bedrijf te kennen. Een curriculum vitae is niet altijd volledig en bovendien mag een sollicitant dingen verzwijgen of onvolledig toelichten.

 

Bij een sollicitatieprocedure moet zowel de werkgever als de sollicitant te goeder trouw handelen en elkaar de nodige correcte informatie bezorgen. Uiteraard in die mate dat deze informatieverplichting niet ingaat tegen de privacywetgeving.

Door een pre-employment screening onderzoeken onze privédetectives de antecedenten en/of de moraliteit van een geselecteerde kandidaat voor U de arbeidsovereenkomst met deze kandidaat aangaat. Dit onderzoek analyseert gedetailleerd het arbeidsverleden van de kandidaat. Een stap verder is ook een moraliteitsonderzoek.

Op het moment van een sollicitatie is er nog geen werknemer-werkgever-relatie. Er is dus zeker nog geen sprake van een arbeidsrelatie. Daarom adviseren we onze klanten steeds om een sollicitant voor een dergelijke "gevoelige" functie steeds in te lichten dat er net omwille van de functie een onderzoek wordt gedaan. De kandidaat die iets te verbergen heeft, haakt dan meestal uit zichzelf af.  

De privédetective mag geen informatie inwinnen over de politieke, godsdienstige, filosofische of vakbondsovertuiging van een persoon. Ook onderzoeken tot welke godsdienst iemand behoort en op welke wijze hij zijn geloof belijdt of tot het inwinnen van informatie omtrent het lidmaatschap van een ziekenfonds, zijn niet toegelaten.
Ook onderzoeken naar de seksuele geaardheid zijn niet toegelaten, behalve indien het gaat om gedrag dat strijdig is met de wet.  Onderzoeken naar de gezondheidstoestand verboden zijn. Zo kan mag een privédetective niet onderzoeken of een persoon alcohol- of drugsverslaafde is, maar hij mag wel nagaan hoeveel alcoholische dranken een persoon tot zich neemt, zonder zich in zijn verslaggeving uit te spreken over eventuele verslaving.

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

Het beroep van privé-detective wordt geregeld door de wet van 19 juli 1991. Deze wet bepaalt welke onderzoeksdaden een privé-detective mag uitvoeren en welke niet. Bovendien bepaalt Artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens dat één ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Een inmenging in het privéleven door een privé-detective is enkel toegelaten als het legaliteitsbeginsel, het finaliteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel in acht worden genomen. Ook zullen rechtbanken bewijs dat door privédetectives wordt aangebracht enkel overwegen en/of aanvaarden indien dit bewijs rechtsgeldig werd verkregen. We kunnen U hierbij deskundig adviseren.

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
(Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2018 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be

 

[Homepagina] [Bedrijven-Industrie] [Onderzoek naar bedrijfsdiefstal - Bedrijfsfraude] [Ontslag om dringende reden] [Detective - Opsporing van namaak] [Pre-employment screening] [Mystery Shopping] [Tijdsbesteding werknemers - vertegenwoordigers] [Alcohol en drugmisbruik] [Frauduleus ziekteverzuim | Absenteïsme] [Opsporen van wanbetalers - Incasso] [Verzekeringsfraude] [Bedrijfsspionage] [Openbare besturen] [Particulieren] [Stalking / Belaging]

Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics
ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Vergunning FOD Min.van Bin.Zaken 14.1801.10 - GCFE Forensisch Onderzoek

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT
Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere wettelijke contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
(Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2013-2014-2015 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be

KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken