Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics  ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken

Particulieren

Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

+32 (0)9 298 02 56

Vergunning FOD Ministerie van Binnenlandse zaken 14.1801.10 - GCFE-gecertificeerd Digitaal Forensisch Onderzoek

Opsporen van vermiste personen
Opsporen van vermiste goederen

Opsporen van vermiste personen en goederen

 

Naast het verzamelen van bewijzen voor burgerlijke of strafrechtelijke feiten, voorziet de privédetective wet ook het opsporen van vermiste personen en goederen..

 

Een persoon kan volkomen onverwacht verdwijnen. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Als een persoon uit zijn comfortzone verdwijnt voor een abnormale tijd zonder enig verklarende reden achter te laten, dan spreken we van een “vermissing”.

We onderscheiden bij de verdwijning van personen volgende specifieke gevallen:

 

 • De bewuste verdwijning van een meerderjarige:
  Deze persoon kan er zelf voor kiezen om te verdwijnen om diverse redenen, meestal om te ontsnappen aan een onoverkomelijk financieel probleem of om ergens anders (in het buitenland) een nieuw leven te beginnen. Soms komen mensen door omstandigheden in een dak- en thuislozencircuit terecht. Helaas komen zelfdodingen die niet onmiddellijk ontdekt worden ook meer en meer voor.
 • Verdwijning van een meerderjarige zonder zichtbare intentie:
  een persoon kan natuurlijk ook verdwijnen door een misdrijf zoals ontvoering of een tragisch ongeval dat niet ontdekt wordt. Bij verdwijningen door een ongeval is de oorzaak vaak het ongewild rijden in een kanaal, rivier of havendok. Vaak komt een dergelijke vermissing  pas jaren later uit door het toevallig dreggen van een waterweg.
 • De bewuste verdwijning van een minderjarige
  Gemiddeld lopen er per dag een 30 tal puberende jongeren weg van huis. Ze blijven ook vaker langer weg dan enkel uren of dagen.
 • De onrustwekkende verdwijning van een minderjarig kind
 • Parentale ontvoeringen van een kind door één van de ouders

 

Een privédetective kan uiteraard bijkomende onderzoeksdaden uitvoeren bij een plotse onrustwekkende verdwijning van een kind, maar de betrokken partijen moeten op de eerste plaats in dit geval beroep doen op de lokale en federale publieke recherche en hun bijzondere cel vermiste personen, aangevuld met de expertise en de middelen van Child Focus. (http://www.childfocus.be/)

Doe dus altijd onmiddellijk aangifte bij de lokale politie als u geconfronteerd wordt met de onrustwekkende verdwijning van een minderjarige.  Dit geldt ook voor de verdwijning van een ouder verward of dementerend persoon.

Schakel bij een onrustwekkende verdwijning van een minderjarige steeds de lokale politie van uw gemeente of stad in. Zij zijn bij dergelijke verdwijningen uw eerste en belangrijkste aanspreekpartner.

Wanneer wordt een verdwijning als “onrustwekkend” bestempeld indien het een kind betreft ?

 • De vermiste persoon is jonger dan 13 jaar.
 • De vermiste persoon is lichamelijk of geestelijk gehandicapt of mist de nodige zelfredzaamheid.
 • De vermiste persoon heeft medische behandeling nodig of moet geneesmiddelen innemen.
 • De vermiste persoon is in het gezelschap van derden die mogelijk een bedreiging vormen voor zijn welzijn of hij loopt het risico slachtoffer te worden van een strafbaar feit.
 • De afwezigheid van de vermiste persoon strookt absoluut niet met zijn normaal gedrag.

 

Child Focus beschouwt een verdwijning tevens als onrustwekkend wanneer een jongere na 30 dagen nog steeds niet teruggevonden is..

 

 

Parentale ontvoeringen (kinderontvoering door één ouder)

 

Parentale ontvoering door één van de ouders vindt meestal plaats na een echtscheiding. Het kind wordt door één van de ouders onttrokken aan de ouderlijke macht van de andere ouder. Er zijn 2 voorkomende cases. De eerste case is het puur onttrekken aan de rechten van de andere ouder op het Belgische grondgebied zoals het niet nakomen van het omgangsrecht .door samen met het kind te verdwijnen. Het tweede en complexere case is dat van een ontvoering naar een ander land. Op dat moment krijgt de parentale ontvoering een internationaal karakter waarbij rekening moet gehouden worden met de lokale wetgeving in die landen.

 

Het beroep van privé-detective wordt geregeld door de wet van 19 juli 1991. Deze wet bepaalt welke onderzoeksdaden een privé-detective mag uitvoeren en welke niet. Bovendien bepaalt Artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens dat één ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Eén inmenging in het privéleven door een privé-detective is enkel toegelaten als het legaliteitsbeginsel, het finaliteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel in acht worden genomen. Ook zullen rechtbanken bewijs dat door privédetectives wordt aangebracht enkel overwegen en/of aanvaarden indien dit bewijs rechtsgeldig werd verkregen. We kunnen U hierbij deskundig adviseren.

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren (Enkel op afspraak)
T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2013-2014-2015 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be

www.forensicron.be - www.security-tools.be - www.techno-preventie.bewww.kluizensite.be - www.veiligheidscilinders.be  - www.wurster.be

 

[Homepagina] [Bedrijven-Industrie] [Onderzoek naar bedrijfsdiefstal - Bedrijfsfraude] [Ontslag om dringende reden] [Detective - Opsporing van namaak] [Pre-employment screening] [Mystery Shopping] [Tijdsbesteding werknemers - vertegenwoordigers] [Alcohol en drugmisbruik]  [Frauduleus ziekteverzuim | Absenteïsme] [Opsporen van wanbetalers - Incasso] [Verzekeringsfraude] [Bedrijfsspionage] [Openbare besturen] [Particulieren] [Stalking / Belaging] [Erotomanie] [Digital Forensics]

Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics
ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Vergunning FOD Min.van Bin.Zaken 14.1801.10 - GCFE Forensisch Onderzoek

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT
Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere wettelijke contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
(Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2013-2014-2015 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - SiteMap - Webdesign www.net-engineering.be