Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics - ANTWERPEN - GENT - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken

 Vergunning FOD Ministerie van Binnenlandse zaken 14.1801.10 - GCFE-gecertificeerd Digitaal Forensisch Onderzoek

+32 (0)9 298 02 56

Opsporen van wanbetalers

 

Bedrijven hebben steeds meer te maken met onbetaalde facturen. Het gebeurt vaker dat wanbetalers met de noorderzon vertrekken. In de privédetectivewet staat het opsporen van vermiste personen en goederen ingeschreven als één van de opdrachten van een privédetective.

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

Het kan ook interessant zijn om vooraleer U naar de rechter stapt, te kunnen inschatten of hoge gerechtelijke of incassokosten wel de moeite waard zijn. U kan door een detectivekantoor de vermogenstoestand van de wanbetaler laten controleren.. Dit noemen we een solvabiliteitsonderzoek. Ook voor ondernemingen geldt het spreekwoord “een kei kan je niet stropen”. Een vermogensonderzoek geeft snel inzicht in het bestaan van voor beslag vatbare bezittingen, inkomsten of tegoeden.

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
T +32 (0)9 298 02 56   -

 

 © Copyright 2013-2014-2015 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer -  Webdesign www.net-engineering.be

www.forensicron.be - www.security-tools.be - www.techno-preventie.bewww.kluizensite.be - www.veiligheidscilinders.be  - www.wurster.be

 

Slotenmaker Wetteren - Slotenmaker Gent - Slotenmaker Aalst - Kluizen Webshop - Slotenmaker Oudenaarde