Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics - ANTWERPEN - GENT - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken

 Vergunning FOD Ministerie van Binnenlandse zaken 14.1801.10 - GCFE-gecertificeerd Digitaal Forensisch Onderzoek

+32 (0)9 298 02 56

Private recherchediensten
Privédetective-onderzoeken voor particulieren

 

 

Iedere particulier heeft af en toe te maken met kleine criminele feiten of familiale en relationele problemen. Politie en parket kunnen dergelijke zaken niet altijd met prioriteit afhandelen of doen uiteraard geen onderzoeksdaden als het strafrecht niet wordt overtreden.

 

Een vergund privédetective kan U als burger bijstaan in heel wat meer onderzoeken zoals de opsporing van vermiste of verdwenen personen, sporenanalyse bij een diefstal of inbraak, moraliteitsonderzoeken (druggebruik) van verwanten of kennissen, het verzamelen van bewijzen van stalking, enz.

 

De privédetectivewet voorziet ook als één van de mogelijke opdrachten van een privédetective het opsporen van vermiste personen.

 

Vaststelling van overspel was in de vorige eeuw de belangrijkste vorm van inkomsten van een privédetective die zich richtte tot de particuliere markt. Overspel is uit het strafrecht gehaald, maar kan wel nog aangehaald worden als reden van de 'ontwrichting van het huwelijk'.

Privédetectives KMP & Partners

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

KMP & partners is gespecialiseerd in bedrijfsonderzoeken en doet geen onderzoeken naar relationele problemen zoals ontrouw en overspel, enz. Enkel volgende onderstaande onderzoeken worden uitgevoerd in opdracht van particulieren:

Wat kan een privaat onderzoeker betekenen voor uw onderneming?

KMP privedetectives- en digital forensic auditingkantoor is uw aanspreekpartner voor professionele bedrijfsrecherche.

 

Als door het Ministerie van Binnenlandse zaken vergunde detectives kunnen we volgende onderzoeken uitvoeren :

 

 • Opsporen van bedrijfsfraude en bedrijfsdiefstallen
 • Opsporen en onderzoeken van bedrijfsspionage
 • Controle tijdsgebruik van intern & extern personeel
 • Opsporen van debiteuren
 • Controle op naleving clausule concurrentiebeding
 • Opsporing van oneerlijke concurrentie
 • Interne & externe kwaliteitscontrole (mystery guest, mystery shopper)
 • Onderzoeken van vandalisme en sabotage
 • Onderzoeken naar zwendel / heling van gestolen bedrijfsmiddelen
 • Onderzoeken naar actieve en passieve corruptie
 • Onderzoeken naar fraude op bestel- en    calculatiediensten
 • Opsporing van merkenfraude, namaakartikelen en piraterij
 • Opsporing en onderzoek naar computerfraude,  misbruik van vertrouwen
 • Detectie en vernietiging van elektronische spionage-apparatuur
 • Moraliteitsonderzoeken van werknemers, kader- en directieleden
 • Verzamelen van bewijzen in geval van ontslag om dringende redenen.

 

FORENSICRON | Opsporen van digitale fraude

Het beroep van privé-detective wordt geregeld door de wet van 19 juli 1991. Deze wet bepaalt welke onderzoeksdaden een privé-detective mag uitvoeren en welke niet. Bovendien bepaalt Artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens dat één ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Eén inmenging in het privéleven door een privé-detective is enkel toegelaten als het legaliteitsbeginsel, het finaliteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel in acht worden genomen. Ook zullen rechtbanken bewijs dat door privédetectives wordt aangebracht enkel overwegen en/of aanvaarden indien dit bewijs rechtsgeldig werd verkregen. We kunnen U hierbij deskundig adviseren.

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
T +32 (0)9 298 02 56   -

 

 © Copyright 2013-2014-2015 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer -  Webdesign www.net-engineering.be

www.forensicron.be - www.security-tools.be - www.techno-preventie.bewww.kluizensite.be - www.veiligheidscilinders.be  - www.wurster.be

 

Slotenmaker Wetteren - Slotenmaker Gent - Slotenmaker Aalst - Kluizen Webshop - Slotenmaker Oudenaarde