Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics  ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken

Particulieren

Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

+32 (0)9 298 02 56

Vergunning FOD Ministerie van Binnenlandse zaken 14.1801.10 - GCFE gecertificeerd Digitaal Forensisch Onderzoek

Bedrijfsrecherche
Onderzoeken naar tijdsbesteding baanpersoneel

Onderzoeken naar tijdsbesteding (baan)personeel, vertegenwoordigers, handelsvertegenwoordigers

 

U kan de tijdsbesteding van uw (baan)personeel zoals accountmanagers en vertegenwoordigers in kaart laten brengen of in geval van ernstige vermoedens uw werknemer gedurende een afgelijnde periode professioneel en discreet laten observeren.

 

Al hoewel we er van overtuigd zijn dat het grote merendeel van werknemers zijn job stipt uitvoert, zullen er altijd medewerkers zijn die niet om kunnen met geboden vrijheden. Dat iemand die op de baan zit, al eens stopt voor het halen van een broodje, daar zal geen enkele werkgever moeite mee hebben. Als de geboden vrijheden ontsporen in privé-tijdsbestedingen of zelfs werken voor een andere werkgever of in het zwart tijdens de uren van de arbeidsovereenkomst, dan kan men niet anders dan adequaat optreden.

 

Na afloop van deze observatie wordt een gedetailleerd verslag opgemaakt. Dit verslag wordt voorzien van de nodige bewijsstukken en wordt aan de werkgever overgemaakt, volledig conform de privédetective-wetgeving.

 

In principe kunnen feiten uit het privéleven van een werknemer geen grond zijn tot ontslag om dringende reden. Een uitzondering is wanneer deze feiten uit het privéleven ontegensprekelijk een invloed kunnen hebben op de professionele relatie tussen werkgever en werknemer.

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

We willen hier ook benadrukken dat onderzoeken door een privédetective zowel “à charge” en “à decharge” worden uitgevoerd. Niets is zo vervelend voor een arbeidsrelatie als er vermoedens van onaangename feiten bestaan, maar ze niet juist zijn. In dat geval kan een objectief onderzoek het vertrouwen terug herstellen.

Onderzoeken naar drugsgebruik en alcoholmisbruik tijdens de werkuren

 

Een overmatig alcoholgebruik of het gebruik van drugs of psychofarmaca tijdens de werkuren kan voor heel wat problemen zorgen die de relatie werkgever-werknemer ernstig verstoren. Bovendien kan de werkgever als het mis gaat medeverantwoordelijk worden gesteld omdat als werkgever er moet voor zorgen dat het werk  in behoorlijke omstandigheden wordt verricht met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van de werknemer.

 

U kan hierover meer lezen op de [Onderzoeken naar drugs-en alcoholmisbruik]-pagina.

 

Onderzoeken naar ziekteverzuim - frauduleus absenteïsme

 

Gelukkig zijn de meeste werknemers niet graag ziek en het is onze absolute overtuiging dat 95% van alle werknemers liever gaan werken als het enigszins mogelijk is, eerder dan thuis te blijven.

 

Maar sommige personen misbruiken helaas een geveinsde of genezen ziekte en dat kost een onderneming en de maatschappij handenvol geld. Indien een ziekte werkelijkheid is, dan zal elke goed geaarde werkgever zijn werknemer enkel maar beterschap wensen, maar als ziekteverzuim onrechtmatig plaats vindt, dan is dit niet aanvaardbaar t.o.v. de werkgever en t.o.v. de collega’s van de werknemer.

 

We doen als privédetectives geen onderzoeken naar de ziekte zelf, dat mogen we wettelijk niet. We kunnen wel de tijdsbesteding van de werknemer tijdens zijn ziekte in kaart brengen.

 

 

Onderzoeken in het kader van een concurrentiebeding

 

Een concurrentiebeding (ook wel genoemd non-concurrentiebeding of niet-concurrentiebeding) is een bepaling in een overeenkomst waarbij een partij zich verplicht de andere partij geen concurrentie aan te doen, noch in loondienst noch als zelfstandige. Bij dergelijke overeenkomsten tussen werkgevers en werknemers in België moet dit beding beperkt zijn in de tijd (maximum twaalf maanden) en moet de werkgever hiervoor een eenmalige en forfaitaire compensatoire vergoeding betalen aan de werknemer. (behalve als je een handelsvertegenwoordiger bent).

 

Als vergunde privédetectives kunnen we nagaan of uw ex-werknemer zich houdt aan het afgesloten concurrentiebeding.

 

Regelmatig gebeurt het dat een werknemer tijdens de lopende arbeidsovereenkomst concurrentiële activiteiten uitoefent. Als zelfstandig in bijberoep of gewoon voor de concurrentie.

 

Ook als U een nieuwe werknemer in dienst neemt, dient U er zich als werkgever van te vergewissen dat deze op het moment van aanwerving niet gebonden is door een concurrentiebeding. Een nieuwe werkgever kan immers medeplichtig bevonden worden aan de schending  van het concurrentiebeding. Het Hof van Beroep in Antwerpen oordeelde in het geval van een ‘handelsvertegenwoordiger’ dat concurrerende onderneming diende te weten dat de handelsvertegenwoordiger gebonden was door een niet-concurrentiebeding, temeer omdat dit gebruikelijk voor een handelsvertegenwoordiger (aangezien de werkgever niet gehouden is om een vergoeding te betalen om zich op het beding te kunnen beroepen, dit in tegenstelling tot een concurrentiebeding voor ‘gewone bedienden’).  De gedupeerde onderneming kreeg 25.000 euro toegewezen. We verwijzen hierbij naar onze pagina [Pre employment screening].

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

We willen hier nog eens uitdrukkelijk benadrukken dat er geen onderzoeken kunnen uitgevoerd worden naar de ziekte of gezondheid zelf van een persoon. Dat is immers het actieterrein van artsen en specialisten, niet van privé-detectives.

 

Artikel 7 van de privédetective-wet van 1991 bepaalt uitdrukkelijk dat het een privédetective verboden is om informatie in te winnen omtrent de gezondheid (of de raciale of etnische herkomst) van personen die het voorwerp zijn van zijn activiteiten.

 

Als privédetective kunnen we wettelijk geen alcoholcontroles doen, maar we kunnen uiteraard wel vaststellen of iemand alcohol consumeert tijdens de werkuren.

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
(Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2018 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be

 

[Homepagina] [Bedrijven-Industrie] [Onderzoek naar bedrijfsdiefstal - Bedrijfsfraude] [Ontslag om dringende reden] [Detective - Opsporing van namaak] [Pre-employment screening] [Mystery Shopping] [Tijdsbesteding werknemers - vertegenwoordigers] [Alcohol en drugmisbruik] [Frauduleus ziekteverzuim | Absenteïsme] [Opsporen van wanbetalers - Incasso] [Verzekeringsfraude] [Bedrijfsspionage] [Openbare besturen] [Particulieren] [Stalking / Belaging]

Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics
ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Vergunning FOD Min.van Bin.Zaken 14.1801.10 - GCFE Forensisch Onderzoek

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT
Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere wettelijke contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
(Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2013-2014-2015 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be

KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken