Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics  ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken

Particulieren

Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

+32 (0)9 298 02 56

Vergunning FOD Ministerie van Binnenlandse zaken 14.1801.10 - GCFE gecertificeerd Digitaal Forensisch Onderzoek

Bedrijfsrecherche
Onderzoeken naar tijdsbesteding | Alcohol- en drugsmisbruik

Onderzoeken naar alcoholmisbruik van (baan)personeel, vertegenwoordigers, handelsvertegenwoordigers

 

Onze vergunde privé-detectives kunnen in geval van vermoedens van alcohol of drugsmisbruik de activiteiten van uw buitendienstmedewerker in kaart brengen.

 

Alcoholgebruik of drugsgebruik tijdens de werkuren

 

Een toch wel frequent voorkomend probleem voor ondernemingen is dronkenschap van buitendienstmedewerkers zoals account managers, handelsreizigers, vertegenwoordigers.

Jammer genoeg kan niet iedereen de geboden vrijheid aan en zijn er genoeg gelegenheden zoals benzinestations waar personen met een alcoholprobleem continue drank kunnen aankopen zonder dat het direct opvalt. Uit Europese studies blijkt dat 15 tot 30% van de arbeidsongevallen wordt veroorzaakt door alcohol- of drugsmisbruik.

In principe is alcoholverbruik tijdens de werkuren verboden. De sociale partners hebben in 2009 een CAO gesloten met betrekking tot een preventief alcohol- en drugsbeleid in alle ondernemingen (CAO nr. 100 van 1 april 2009). Bovendien is elke werkgever sinds 1 april 2010 verplicht om een alcohol- en drugspreventiebeleid te hebben.

 

Een buitendienstmedewerker rijdt meestal met een bedrijfsvoertuig. Een onderneming die weet heeft van mogelijks alcoholmisbruik tijdens de uren maar niet optreedt, kan mee verantwoordelijk worden gesteld indien deze werknemer een ongeval zou veroorzaken. De werkgever moet immers bij problemen met betrekking tot dronkenschap of overmatig alcoholgebruik, optreden.

 

Niemand zal ontkennen dat het nuttigen van alcohol er voor zorgt dat we ons anders gaan gedragen dat de concentratie er op achteruit, dat de reflexen en de inschatting minder worden. Vaak zien we in bedrijven dat een beginnend probleem voor de goede vrede door de vingers wordt gezien. Toch kunnen we stellen dat alcoholgebruik en druggebruik vaak de meest belangrijke oorzaak is van grensoverschrijdend gedrag.

 

Personen met een ernstig alcoholprobleem (alcoholmisbruik of alcoholafhankelijk) zullen dit altijd minimaliseren. Een werkgever mag zelf geen alcoholcontroles uitvoeren. Daarom is een discreet schaduwonderzoek door een vergunde privédetective vaak de enige mogelijkheid om de werknemer met zijn daden te confronteren.

 

Het schaduwen van een persoon in het kader van alcohol en drugsgebruik, houdt steeds een inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer in. Bij een intakegesprek zullen we uw aanvraag steeds toetsen aan het legaliteitsbeginsel, finaliteitsbeginsel en proportionaliteitsbeginsel.

 

Met andere woorden, als U gehoord hebt dat uw vertegenwoordiger eenmalig tijdens een business-lunch met een klant bij een pot mosselen een paar pintjes heeft gedronken, dan is dat geen aanleiding om deze persoon te gaan schaduwen. Vermoedt U dat deze persoon een problematisch alcoholprobleem heeft en hiermee zichzelf in gevaar brengt, er ontoelaatbare functioneringsproblemen of arbeidsgedragingen zijn met de werkgever of de collega’s en de betrokken werknemer niet reageert op preventie, dan is deze inmenging door een privédetective wel geoorloofd

 

Bij het gebruik tijdens de werkuren van drugs (cannabis, cocaïne, heroïne, XTC, enz) of het overmatig gebruik van niet door een arts voorgeschreven psychofarmaca (pijnstillende middelen, kalmeringsmiddelen, slaapmiddelen, stimulerende middelen) moet een onderneming uiteraard onmiddellijk optreden.

Onderzoeken naar alcohol- en drugsgebruik zijn altijd delicaat. We raden dan ook steeds aan om de bedrijfsarts mee in dergelijk dossier te betrekken.

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

We willen hier nog eens uitdrukkelijk benadrukken dat er geen onderzoeken kunnen uitgevoerd worden naar de ziekte of gezondheid zelf van een persoon. Dat is immers het actieterrein van artsen en specialisten, niet van privé-detectives.

 

Artikel 7 van de privédetective-wet van 1991 bepaalt uitdrukkelijk dat het een privédetective verboden is om informatie in te winnen omtrent de gezondheid (of de raciale of etnische herkomst) van personen die het voorwerp zijn van zijn activiteiten.

 

Als privédetective kunnen we wettelijk geen alcoholcontroles doen, maar we kunnen uiteraard wel vaststellen of iemand alcohol consumeert tijdens de werkuren.

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
(Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2018 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be

 

[Homepagina] [Bedrijven-Industrie] [Onderzoek naar bedrijfsdiefstal - Bedrijfsfraude] [Ontslag om dringende reden] [Detective - Opsporing van namaak] [Pre-employment screening] [Mystery Shopping] [Tijdsbesteding werknemers - vertegenwoordigers] [Alcohol en drugmisbruik] [Frauduleus ziekteverzuim | Absenteïsme] [Opsporen van wanbetalers - Incasso] [Verzekeringsfraude] [Bedrijfsspionage] [Openbare besturen] [Particulieren] [Stalking / Belaging]

Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics
ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Vergunning FOD Min.van Bin.Zaken 14.1801.10 - GCFE Forensisch Onderzoek

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT
Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere wettelijke contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
(Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2013-2014-2015 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be

KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken