Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics  ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken

Particulieren

Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

+32 (0)9 298 02 56

Vergunning FOD Ministerie van Binnenlandse zaken 14.1801.10 - GCFE gecertificeerd Digitaal Forensisch Onderzoek

Bedrijfsrecherche
Onderzoeken naar frauduleus ziekteverzuim | Ongeoorloofd absenteïsme

Frauduleus absenteïsme


De doorsnee werknemer is een harde werker die zijn job met volle overgave uitvoert. Heel wat werknemers gaan zelfs werken als ze "een beetje ziek" zijn, uit solidariteit met hun collega's, omdat ze moeilijk gemist kunnen worden, om "niet flauw" te doen of omdat de werkdruk hoog is.

Helaas is er een kleine minderheid die hun arbeidsovereenkomst niet nakomt door frauduleus ziekteverzuim.

Ziekteverzuim wordt in het algemeen ingedeeld in volgende categorieën:

 • Wit ziekteverzuim
 • Grijs ziekteverzuim
 • Zwart ziekteverzuim (frauduleus ziekteverzuim)In de praktijk zien we in geval van vastgesteld frauduleus ziekteverzuim vaak één van de vijf situaties:

 

 • De betrokken werknemer is helemaal niet ziek, maar beschouwt het ziekteverzuim als een soort van "betaalde" of extra vakantie. Zijn of haar loon wordt "toch" gewaarborgd gedurende een periode van één maand. Ook zien we dat vooral bij grote bedrijven werknemers een verzekering gewaarborgd inkomen hebben, afgesloten en betaald door hun werkgever. De betrokkene doet tijdens zijn afwezigheid eigenlijk niets buiten wat hobby's, privézaken en vooral uitrusten, zoals in een normale "vakantie".  Soms zien we dat een werknemer plots ziek wordt in een periode waarvoor hij of zij verlof heeft aangevraagd, maar niet gekregen.

 • De betrokken werknemer meldt zich ziek om aan een eigen verbouwing van zijn woning te kunnen werken. Mensen onderschatten vaak de tijd die ze nodig hebben voor een verbouwing en dan is extra tijd soms noodzakelijk om een klus te kunnen uitvoeren.

 • De betrokken werknemer werkt in het zwart. Dit bijklussen ziet men als een extra financieel noodzakelijk inkomen. Het valt ons vaak tijdens onderzoeken en interviews dat deze personen er moreel geen enkel probleem me hebben om dit tijdens de uren van hun werkgever te doen. We hebben het hier dan ook niet over het eens afrijden van het gras van een bejaarde buurman of even 5 minuten inspringen in de zaak van een echtgenoot of echtgenote. Neen, het zwartwerk is vaak goed georganiseerd en op regelmatige basis en dient toch vaak om een bepaalde levensstijl vol te houden.

 • De betrokken werknemer werkt voor zichzelf, volledig officieel, vaak onder de vorm van een zelfstandig bijberoep. Vaak wordt zo'n zelfstandige bijberoep met de beste intenties gestart om wat bij te verdienen naast de reguliere werkuren. Maar soms groeit dit bijberoep boven het hoofd van de betrokken werknemer en heeft hij in feite geen tijd meer om voor zijn werkgever te gaan werken. Toch blijkt uit interviews dat de werknemer de stap naar volledige zelfstandigheid niet wou zetten, omdat het loon van die werkgever natuurlijk een vorm van zekerheid geeft.

 • De betrokken werknemer werkt, alhoewel hij zich ziek heeft gemeld, voor de concurrentie. Het lijkt ver gezocht, maar het komt helaas bij frauduleus absenteïsme vrij veel voor. Vaak zien we dat de werknemer dan werkt voor een oud-werkgever, niet noodzakelijk de meest recente ex-werkgever, maar toch iemand waar hij al voor gewerkt heeft en die zijn of haar kwaliteiten goed kent.

 

Frauduleus ziekteverzuim heeft heel wat gevolgen voor een onderneming. Het zorgt voor wrijving op de werkvloer want vaak zijn er signalen die worden opgepikt door andere werknemers die wel plichtgetrouw en vol overgave werken. Frauduleus ziekteverzuim zorgt niet alleen voor het verlies van directe loonkosten, maar ook voor een desorganisatie en bijkomende druk voor de collega's. We horen vaak van werkgevers dat ze tot bij ons komen omdat de druk van op de werkvloer om iets aan het probleem te doen, te groot wordt. Het rechtvaardigheidsgevoel van mensen blijkt toch nog vaak een krachtig middel.

In geval van "grijs" ziekteverzuim is kan een een goede of verbeterde communicatie tussen werkgever en werknemer helpen. De bijdrage van een privédetectivekantoor is hierbij niet aan de orde. Preventie, overleg en een positief absenteïsmebeleid is dan belangrijk.


Wat kunnen wij voor U betekenen in geval van frauduleus absenteïsme?

In geval van sterke vermoedens van frauduleus ziekteverzuim, kunnen we de werkgever bijstaan in het verzamelen van de nodige bewijzen. Bij ontslag om dringende reden in geval van onwettige afwezigheid draagt de werkgever de bewijslast.

We raden elke werkgever af om bewijslast te verzamelen buiten de onderneming. Laat dit over aan een wettelijk vergund privédetective, gespecialiseerd in deze materie.

We doen deze onderzoeken steeds in samenwerking met uw bedrijfsjurist of raadsman.

Deze onderzoeken gebeuren "à charge" en "à décharge". Dit betekent dat het onderzoek objectief gebeurd. Het kan immers blijken dat geruchten of vermoedens onjuist zijn. Daarom gebeuren alle onderzoeken professioneel en in alle discretie.

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

KMP privedetectives- en digital forensic auditingkantoor is uw aanspreekpartner voor professionele bedrijfsrecherche.

 

Als door het Ministerie van Binnenlandse zaken vergunde detectives kunnen we volgende onderzoeken uitvoeren :

 

 • Opsporen van bedrijfsfraude en bedrijfsdiefstallen
 • Opsporen en onderzoeken van bedrijfsspionage
 • Controle tijdsgebruik van intern & extern personeel
 • Opsporen van debiteuren
 • Controle op naleving clausule concurrentiebeding
 • Opsporing van oneerlijke concurrentie
 • Interne & externe kwaliteitscontrole (mystery guest, mystery shopper)
 • Onderzoeken van vandalisme en sabotage
 • Onderzoeken naar zwendel / heling van gestolen bedrijfsmiddelen
 • Onderzoeken naar actieve en passieve corruptie
 • Onderzoeken naar fraude op bestel- en    calculatiediensten
 • Opsporing van merkenfraude, namaakartikelen en piraterij
 • Opsporing en onderzoek naar computerfraude,  misbruik van vertrouwen
 • Detectie en vernietiging van elektronische spionage-apparatuur
 • Moraliteitsonderzoeken van werknemers, kader- en directieleden
 • Verzamelen van bewijzen in geval van ontslag om dringende reden.

 

Het beroep van privé-detective wordt geregeld door de wet van 19 juli 1991. Deze wet bepaalt welke onderzoeksdaden een privé-detective mag uitvoeren en welke niet. Bovendien bepaalt Artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens dat één ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Een inmenging in het privéleven door een privé-detective is enkel toegelaten als het legaliteitsbeginsel, het finaliteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel in acht worden genomen. Ook zullen rechtbanken bewijs dat door privédetectives wordt aangebracht enkel overwegen en/of aanvaarden indien dit bewijs rechtsgeldig werd verkregen. We kunnen U hierbij deskundig adviseren.

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
(Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2018 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be

 

[Homepagina] [Bedrijven-Industrie] [Onderzoek naar bedrijfsdiefstal - Bedrijfsfraude] [Ontslag om dringende reden] [Detective - Opsporing van namaak] [Pre-employment screening] [Mystery Shopping] [Tijdsbesteding werknemers - vertegenwoordigers] [Alcohol en drugmisbruik] [Frauduleus ziekteverzuim | Absenteïsme] [Opsporen van wanbetalers - Incasso] [Verzekeringsfraude] [Bedrijfsspionage] [Openbare besturen] [Particulieren] [Stalking / Belaging]

Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics
ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Vergunning FOD Min.van Bin.Zaken 14.1801.10 - GCFE Forensisch Onderzoek

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT
Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere wettelijke contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
(Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2013-2014-2015 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be

KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken