Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics  ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken

Particulieren

Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

+32 (0)9 298 02 56

Vergunning FOD Ministerie van Binnenlandse zaken 14.1801.10 - GCFE-gecertificeerd Digitaal Forensisch Onderzoek

Digitaal Forensisch fraudeonderzoek
IT Forensics

Digital Forensics - IT-Forensics

Privaat onderzoeker – juridische kennis bij een digitaal forensisch onderzoek

 

Werkgevers, HR-managers, veiligheid-verantwoordelijken en advocaten doen vaak een beroep op ICT-bedrijven of zelfstandige ICT-consultants om gegevens van computers te herstellen of te recupereren. Hoewel deze consultants de nodige technische vaardigheden hebben, kunnen hun acties verstrekkende juridische gevolgen hebben wanneer het onderzoek gericht is op het verzamelen van bewijsmateriaal. Bij een onderzoek dat gericht is op het verzamelen van bewijsmateriaal, is het nuttig om beroep te doen op een erkend privaat onderzoeker.

Digital Forensics | Bedrijfsrecherche

Gezien de privédetectivewet van 1991 van openbare orde is, kan er dus nooit van afgeweken worden (bijvoorbeeld via een contract  en moet ook de rechtbank de toepasbaarheid van deze wet in overweging nemen. Om het risico te vermijden dat een rechtbank bewijsmateriaal weert uit de debatten, kan U best steeds beroep doen op een vergunde private onderzoeker.

 

Digitaal forensisch onderzoek is het gebruik van technische en wetenschappelijke kennis om bewijzen te verzamelen, te analyseren en voor de rechtbank te brengen. Dit betekent letterlijk “to bring to court”, en dit impliceert zowel juridische als technische kennis.

 

De vereiste aan juridische kennis wordt ook opgelegd door de wet van 19 juli 1991. Zo is elke privaat onderzoeker verplicht om een tweejarige opleiding te volgen in een opleidingsinstelling die erkend is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Vooral tijdens het eerste jaar van deze opleiding wordt enorm veel aandacht besteed aan de juridische vorming, waarbij het hoofdaccent wordt gelegd op het naleven van de privacywetgeving en Art. 8 van het E.V.R.M.

 

Digitaal forensische onderzoekers beschikken over een uitgebreid arsenaal om gegevens van een computersysteem te halen, niet zelden gaat het hier ook om geëncrypteerde of beschadigde bestanden.

 

Elektronisch bewijsmateriaal: procedures om verlies ervan te vermijden

 

Elektronisch bewijsmateriaal verliezen als gevolg van een foutieve behandeling is een veel voorkomend euvel, hoewel het voor 100% vermijdbaar is. Het opzetten van goede procedures om het verlies van elektronisch bewijsmateriaal te vermijden is essentieel. In vrijwel elke zaak behandelen we elektronisch bewijsmateriaal dat op één of ander elektronisch apparaat, gaande van een laptop tot een GPS-toestel, is gestockeerd.

 

Het is kritisch dat er procedures in plaats zijn die deze digitale gegevens vrijwaren, in het geval dat ze later van nut kunnen zijn. Een vaak gehoord verhaal is dat van de bediende wiens arbeidscontract wordt beëindigd, waarna een nieuwe collega de PC begint te gebruiken. Tot enkele weken of maanden later blijkt dat de ontslagen werknemer “gesjoemeld” heeft en er meer dan waarschijnlijk bewijsmateriaal op de PC staat/stond. Natuurlijk is er een groot risico dat met het dagdagelijks gebruik door de nieuwe collega er forensische gegevens verdwenen zijn, ten koste van een goede bewijsvoering.

 

Staat het veiligstellen van digitale gegevens bij gedwongen ontslag al in uw HR-procedure?

 

Kort op de bal spelen is daarbij een belangrijke factor, hierbij enkele raadgevingen:

 

 • Als het contract van een werknemer beëindigd wordt, neem dan de bedrijfs-PC(‘s) en de bedrijfs-GSM in bewaring. Laat het verder gebruik van deze toestellen niet toe.
 • Laat het gebruik ook niet toe onder het voorwendsel dat er geen gegevens geschrapt worden. Zelfs normaal gebruik kan resulteren in het verlies van elektronisch bewijsmateriaal.
 • Laat het informatica-materiaal en/of GSM niet gebruiken door iemand anders en plaats de harde schijf ook niet in een andere PC. De beste procedure is een forensische kopie te nemen van de harde schijf en hiermee een nieuwe harde schijf te klonen, zodat de nieuwe harde schijf/PC zonder problemen door iemand anders kan gebruikt worden. De originele schijf kan dan bewaard worden en de forensische kopie dient voor een eventueel digitaal onderzoek.
 • Indien de bovenstaande maatregelen over het hoofd werden gezien en er is toch nood aan een forensisch onderzoek, AARZEL dan NIET. Gebruik het apparaat niet langer en zorg ervoor dat er een forensische kopie van al het elektronisch bewijsmateriaal wordt genomen.
 • Doe beroep op een extern expert. Iemand van buitenaf met de juiste expertise en vergunningen brengt neutraliteit en credibiliteit in het onderzoek. Een extern expert zal op zoek gaan naar de volledige waarheid.

 

Naast het feit dat we altijd paraat staan om een gedegen forensisch onderzoek uit te voeren, kan U ons steeds contacteren voor het preventief vrijwaren van mogelijk elektronisch bewijsmateriaal.

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

KMP & Partners specialiseert zich o.a. in digitaal forensisch onderzoek (IT-forensics) in opdracht van KMO's, multinationals, advocaten en openbare diensten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest recente forensische apparatuur en wetenschappelijk geëvalueerde procedures.

 

Hierbij denken we aan:

 • Forensisch uitlezen van elektronische gegevens
 • Identificeren en op een juridisch correcte manier documenteren van elektronisch bewijsmateriaal
 •  Ondersteuning bieden bij juridische geschillen, voornamelijk via de erkenning als privaat onderzoeker, vergund door het ministerie van Binnenlandse Zaken
GIAC gecertificeerd forensisch onderzoeker

Onze sterke punten:

 

'Computer forensics' is de discipline die zich richt op het onderzoek naar computer-gebaseerde misdaden, identificatie en extractie van gegevens die kunnen worden gebruikt als bewijsmateriaal in een strafzaak of burgerlijke geschillen. Zaken die een onderzoek door een erkende forensisch expert vereisen zijn o.a.:

 • Diefstal van intellectueel eigendom en handelsgeheimen, vooral software diefstal
 • Tracking gehackte e-mailaccounts
 • Schendingen van straf- en handelswetten door het management
 • Schendingen van arbeidsovereenkomsten en -reglementen door werknemers
 • Grensoverschrijdend seksueel gedrag op de werkvloer
 • Stalking en belaging
 • Incident response en behandeling
 • Ongepast gebruik van IT-middelen
 • Het herstel en de wederopbouw van de verwijderde documenten

 

Door het gebruik van de correcte apparatuur en wetenschappelijk geverifieerde procedures, zijn we niet alleen in staat om het bewijsmateriaal te vinden, maar ook zeker dat dit bewijsmateriaal in zijn originele vorm bewaard blijft, zodat een onafhankelijke onderzoeker alle bevindingen kan verifiëren.

 

KMP & Partners is uw “one-place stop” voor al uw digitale onderzoeken

 

Meer informatie kan U eveneens vinden op:

www.forensicron.be  .

 

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren (Enkel op afspraak)
T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2013-2014-2015 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be

www.forensicron.be - www.security-tools.be - www.techno-preventie.bewww.kluizensite.be - www.veiligheidscilinders.be  - www.wurster.be

 

[Homepagina] [Bedrijven-Industrie] [Onderzoek naar bedrijfsdiefstal - Bedrijfsfraude] [Ontslag om dringende reden] [Detective - Opsporing van namaak] [Pre-employment screening] [Mystery Shopping] [Tijdsbesteding werknemers - vertegenwoordigers] [Alcohol en drugmisbruik]  [Frauduleus ziekteverzuim | Absenteïsme] [Opsporen van wanbetalers - Incasso] [Verzekeringsfraude] [Bedrijfsspionage] [Openbare besturen] [Particulieren] [Stalking / Belaging] [Erotomanie] [Digital Forensics]

Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics
ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Vergunning FOD Min.van Bin.Zaken 14.1801.10 - GCFE Forensisch Onderzoek

Digital Forensics | Bedrijfsrecherche
GIAC gecertificeerd forensisch onderzoeker
FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT
Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere wettelijke contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

Digital Forensics | Bedrijfsrecherche

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
(Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2013-2014-2015 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - SiteMap - Webdesign www.net-engineering.be