Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics  ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken

Particulieren

Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

+32 (0)9 298 02 56

Vergunning FOD Ministerie van Binnenlandse zaken 14.1801.10 - GCFE gecertificeerd Digitaal Forensisch Onderzoek

Bedrijfsrecherche
Onderzoeken naar bedrijfsspionage

Bedrijfsspionage

 

Bij bedrijfsspionage denken we direct aan buitenlandse bedrijven die in de stijl van “Mission Impossible” met de modernste technieken geheimen van bedrijven stelen. We gaan niet ontkennen dat dit niet gebeurt, maar de doorsnee bedrijfsspionage waar lokale bedrijven zoals KMO’s mee geconfronteerd worden, speelt zich meestal af op lokaal vlak, meestal door eigen personeel.

 

Daarbij denken we voornamelijk aan het doorlekken van technische of commerciële informatie door een werknemer aan een ander concurrerend bedrijf. In veel bedrijven wordt er vrij slordig omgesprongen met deze informatie. Offertes zitten netjes geklasseerd in mappen in kasten, eigenlijk toegankelijk voor iedereen die in dat lokaal binnen kan.

Onze ervaring leert dat ingenieurs en informatici, kortom "creërende breinen", van nature uit slordig zijn met plannen, calculaties en  technische tekeningen. Bij audits zien we constant dat deze informatie ’s avonds blijft liggen op het bureau, in de prullenbak. Vaak worden computers ’s avonds ook niet uitgelogd.

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

In de praktijk zien we bij lekken van "gevoelige" informatie, dat dit vaak gebeurt door een werknemer aan een vorige (concurrent) werkgever. Dat is niet zo onlogisch omdat mensen vaak solliciteren binnen hun vakgebied en er via sociale media vaak nog contact is met een vorige werkgever of oud-collega's.

Heel vaak begint dergelijke industriële spionage heel onschuldig met vragen op café of op recepties zoals "Zeg, voor wie werken jullie tegenwoordig zo al ... ".  Meestal blijft het bij deze onschuldige vragen maar soms loopt het mis en gaan werknemers over tot het verstrekken van gevoelige informatie zoals offertes, informatie over klanten en leveranciers, informatie over lonen en verloningen, enz. Vaak horen we in interviews met een betrokken werknemer de zin "Ik ben er langzaam steeds verder in gegaan, en voor ik het wist kon ik niet meer terug." 

Nochtans kan de schade voor een bedrijf bij het lekken van gevoelige informatie enorm zijn en zelfs leiden tot faling. Je zal zo maar als aannemersbedrijf heel veel aandacht besteden aan je offertes, maar steeds maanden aan een stuk interessante werken verliezen aan je concurrent. Gewoon omdat je concurrent via een werknemer op de calculatiedienst op de hoogte is van de prijzen en kortingen die je hanteert.

 
Een andere veel gebruikte techniek is het tijdelijk laten werken van een interim-kracht bij uw onderneming, in opdracht van een concurrent. Interimkantoren doen aan een (te) beperkte pre-employment screening. Ze kunnen ook niet meer doen, want ze zijn geen vergunde privédetectives.

 

Soms lijkt het opzet heel onschuldig. Een bedrijf kan eventueel via een headhunter een sollicitant die nu voor de concurrentie werkt, in meerdere sollicitatiegesprekken uitvoerig “uithoren” over zijn huidige werkgever.  En zeg nu zelf, wie is er niet gecharmeerd als een “headhunter” jou heeft uitgekozen en er duidelijk beduidend hogere lonen worden voorgesteld. De kandidaat zal in dat geval zeker laten zien en horen hoe groot zijn “kennis” wel is of hoe “interessant” hij wel is. Het blijft ons verbazen hoe mensen bereid zijn om uitvoerig tot in detail te vertellen als de omgevingsfactoren gunstig zijn.

 

Op smartphones kan heel eenvoudig software worden geïnstalleerd die bedrijfsspionage mogelijk maakt. Zelfs als de toestellen visueel in stand-by staan, kan op afstand afgeluisterd worden of worden SMS-en en E-mails dubbel verstuurd. De software hiervoor is vrij te koop op bepaalde buitenlandse websites. Een spion heeft een onbeheerde smartphone maar een minuutje nodig om deze software te installeren. De gebruiker merkt gewoon niets.

 

Detectivekantoor K.M.P. & Partners kan ook aan pro-actieve opsporing van elektronische observatie- en afluisterapparatuur doen. Dit noemen we “sweeping” of “bug detection”. Hoewel ze verboden zijn in gebruik, worden bruikbare apparaatjes via allerlei spy-webshops op internet verkocht. Het gamma van deze apparatuur gaat van eenvoudige apparaatjes tot zeer technologische en minuscule zendapparatuur, zowel voor klank als voor beeld. U moet hierbij niet alleen denken aan verborgen camera’s of microfoons, maar ook aan IT-apparatuur zoals keyloggers.

Het beroep van privé-detective wordt geregeld door de wet van 19 juli 1991. Deze wet bepaalt welke onderzoeksdaden een privé-detective mag uitvoeren en welke niet. Bovendien bepaalt Artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens dat één ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Een inmenging in het privéleven door een privé-detective is enkel toegelaten als het legaliteitsbeginsel, het finaliteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel in acht worden genomen. Ook zullen rechtbanken bewijs dat door privédetectives wordt aangebracht enkel overwegen en/of aanvaarden indien dit bewijs rechtsgeldig werd verkregen. We kunnen U hierbij deskundig adviseren.

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
(Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2018 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be

 

[Homepagina] [Bedrijven-Industrie] [Onderzoek naar bedrijfsdiefstal - Bedrijfsfraude] [Ontslag om dringende reden] [Detective - Opsporing van namaak] [Pre-employment screening] [Mystery Shopping] [Tijdsbesteding werknemers - vertegenwoordigers] [Alcohol en drugmisbruik] [Frauduleus ziekteverzuim | Absenteïsme] [Opsporen van wanbetalers - Incasso] [Verzekeringsfraude] [Bedrijfsspionage] [Openbare besturen] [Particulieren] [Stalking / Belaging]

Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics
ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Vergunning FOD Min.van Bin.Zaken 14.1801.10 - GCFE Forensisch Onderzoek

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT
Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere wettelijke contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
(Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2013-2014-2015 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be

KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken