Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics  ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

C

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken

Particulieren

Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

+32 (0)9 298 02 56

Vergunning FOD Ministerie van Binnenlandse zaken 14.1801.10 - GCFE-gecertificeerd Digitaal Forensisch Onderzoek

Private recherche voor bedrijven en industrie
Privé-detective kantoor

 

KMP detective- en digital forensic auditingkantoor is uw aanspreekpartner voor professionele bedrijfsrecherche en private opsporing.

 

Het privé-detectivekantoor KMP & Partners voert nationale en internationale opdrachten uit als private onderzoekers voor KMO's en nationale en internationale industriële klanten. Ons team bestaat uit hoog opgeleide vrouwelijke en mannelijke private onderzoekers: digital forensic auditors, ingenieurs, informatici, licentiaten in de rechten, auto- en verzekeringsexperts, criminologen, seksuologen, etc.

 

Uiteraard zijn alle medewerkers door het ministerie van Binnenlandse Zaken vergunde privé-detectives en worden ze beroepsmatig regelmatig bijgeschoold. Elke recherchetaak vindt plaats binnen een duidelijk omlijnd juridisch en deontologisch kader. We maken gebruik van alle wettelijke en technische middelen om de opdracht zo uit te voeren dat niet alleen het belang van de opdrachtgever centraal staat, maar ook het wettelijk kader en de algemene beroepsdeontologie.

 

Ons core business zijn onderzoeken in opdracht van bedrijven. Ook particulieren kunnen beroep doen op onze privé-detective diensten, maar enkel in dossiers opsporen van vermiste personen, stalking of ernstige vormen van cybercriminaliteit en oplichting. Onderzoeken in de relationele sfeer zoals overspel doen we niet.

Overzicht van de meest voorkomende opdrachten:

  • Rechercheren naar bewijsmateriaal in functie van een ontslag om dringende reden
  • Controle en observatie van (baan)personeel
  • Onderzoeken van vermoedens frauduleus ziekteverzuim / absenteïsme.
  • Onderzoeken naar bedrijfsdiefstal en bedrijfsfraude, verzekeringsfraude en corruptie
  • Onderzoek naar namaak en bedrijfsspionage
  • Onderzoeken naar computerfraude
  • Solvabiliteit- en antecedentenonderzoek
  • Moraliteitsonderzoeken kaderleden, moraliteitsonderzoeken bij aanwerving van management en/of kritische functies
  • Opsporing van verdwenen leasingvoertuigen
  • Opsporen van verdwenen personen en goederen.

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

Private Recherche voor bedrijven - Digital Forensics

KMP & Partners gaat een stap verder dan andere Forensic Auditing kantoren. Het is onze overtuiging dat het voor de klant een niet te onderschatte meerwaarde kan betekenen dat al onze onderzoekers, zonder onderscheid, eveneens opgeleide en door het ministerie van Binnenlandse Zaken vergunde privé-detectives zijn.

Dit betekent dat onze onderzoekers niet enkel beperkte of cijfermatige onderzoeken kunnen doen, maar ook observaties van personen, onderzoeksdaden en verhoren kunnen uitvoeren die strikt vallen onder de privé-detective-wetgeving.

KMP & Partners bundelt gedreven onderzoekers waarvoor teamwork en professionaliteit als vanzelfsprekend mag beschouwd worden. Elke senior partner heeft zijn specialisatie en beroepservaring, zodat we adequaat multidisciplinair kunnen optreden. Bij de aanvang van een onderzoek weet je immers nooit op voorhand wat je gaat tegenkomen.

 

Indien U als onderneming geconfronteerd wordt met fraude, diefstallen, vermoedens van bedrijfsspionage, enz., dan kan u contact met ons opnemen. In een vrijblijvend intakegesprek kunnen we U informeren betreffende onze standaard- en maatwerkmogelijkheden. Een intakegesprek kan worden georganiseerd op uw bedrijf of discreet in onze kantoren.

 

Conform de detective-wetgeving dient er alvorens U effectief beroep kan doen op onze diensten, een transparante schriftelijke overeenkomst  opgemaakt, die niet alleen zeer duidelijk de opdracht omschrijft, maar ook alle tarieven en budgetafspraken bevat.

KMP & Partners is actief in volgende gerechtelijke arondissementen:

 

Gerechtelijk arrondissement ANTWERPEN

Kantons Antwerpen 1-12, Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde en Zandhoven.

Gerechtelijk arrondissement MECHELEN

Kantons Heist-op-den-Berg, Mechelen, Lier en Willebroek

 

Gerechtelijk arrondissement DENDERMONDE

Kantons Aalst 1 & 2, Beveren, Ninove, Dendermonde-Hamme, Lokeren, Sint-Niklaas 1 & 2 en Wetteren-Zele.

 

Gerechtelijke arrondissement GENT

Kantons Deinze, Gent 1-5, Merelbeke, Zelzate en Zomergem.

 

Gerechtelijk arrondissement OUDENAARDE

Kantons Geraardsbergen-Brakel, Oudenaarde-Kruishoutem, Ronse en Zottegem-Herzele.

 

Gerechtelijk arrondissement BRUGGE

Kantons Brugge, Oostende, Tielt en Torhout

Privé-detective onderzoeken voor particulieren

KMP & partners doet geen onderzoeken naar relationele problemen zoals ontrouw, overspel, alimentatieregelingen, enz.

Het beroep van privé-detective wordt geregeld door de wet van 19 juli 1991. Deze wet bepaalt welke onderzoeksdaden een privé-detective mag uitvoeren en welke niet. Bovendien bepaalt Artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens dat één ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Eén inmenging in het privéleven door een privé-detective is enkel toegelaten als het legaliteitsbeginsel, het finaliteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel in acht worden genomen. Ook zullen rechtbanken bewijs dat door privédetectives wordt aangebracht enkel overwegen en/of aanvaarden indien dit bewijs rechtsgeldig werd verkregen. We kunnen U hierbij deskundig adviseren.

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren (Enkel op afspraak)
T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2013-2014-2015 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be

www.forensicron.be - www.security-tools.be - www.techno-preventie.bewww.kluizensite.be - www.veiligheidscilinders.be  - www.wurster.be

 

[Homepagina] [Bedrijven-Industrie] [Onderzoek naar bedrijfsdiefstal - Bedrijfsfraude] [Ontslag om dringende reden] [Detective - Opsporing van namaak] [Pre-employment screening] [Mystery Shopping] [Tijdsbesteding werknemers - vertegenwoordigers] [Alcohol en drugmisbruik]  [Frauduleus ziekteverzuim | Absenteïsme] [Opsporen van wanbetalers - Incasso] [Verzekeringsfraude] [Bedrijfsspionage] [Openbare besturen] [Particulieren] [Stalking / Belaging] [Erotomanie] [Digital Forensics]

Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics
ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Vergunning FOD Min.van Bin.Zaken 14.1801.10 - GCFE Forensisch Onderzoek

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT
Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere wettelijke contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
(Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2013-2014-2015 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - SiteMap - Webdesign www.net-engineering.be